Spring til indhold

Vilkår og betingelser for leje af Firbjergsande

En aftale mellem dig og Interessentskabet Firbjergsande træder først i kraft, når Interessentskabet Firbjergsande har modtaget betaling af depositum samt en underskrevet lejekontrakt. Bestiller du via vores hjemmeside Firbjergsande.dk accepteres disse betingelser på egne eller vegne af den pågældende forening som skal gøre brug af lejemålet. Booking via Firbjergsande.dk er kun gyldig for personer der er fyldt 18 år. Ved booking via Firbjergsande.dk bekræftes det samtidig at du er enig og indforstået med disse betingelser og vilkår. 

Bestilling
Firbjergsande.dk er en del af Interessentskabet Firbjergsandes hjemmeside. Følgende betingelser gælder for alle bestillinger på Firbjergsande.dk. Enhver booking foretaget af dig, enten gennem vores hjemmeside eller telefonisk, anses som et tilbud fra dig om at købe den pågældende service, som er underlagt disse bestillingsbetingelser.

Betalingsvilkår
Interessentskabet Firbjergsande accepterer elektronisk bankoverførsel som betaling for leje af lejrskolen. En forudbetaling på 40% af den samlede lejepris overføres ved indgåelse af leje aftalen. Indbetalt forudbetaling refunderes ikke hvis lejemålet opsiges. Senest 30 dage før leje perioden starter betales det resterende beløb. 

Annulleres lejemålet af Interessentskabet Firbjergsande betales det fulde beløb tilbage til lejer. 

Afbestilling
Hvis du ønsker at afbestille, vil Interessentskabet Firbjergsande gøre hvad der er muligt for at imødekomme dette på bedste vis. Alle afbestillinger skal ske skriftlig og sendes til Interessentskabet Firbjergsande via e-mail til booking@firbjergsande.dk 

Afbestillinger kan have økonomiske konsekvenser for Interessentskabet Firbjergsande og der er derfor et afbestillingsgebyr, som regnes som en procentdel af den fulde pris efter følgende model: 

Mere end 3 måneder før lejemålets start: 40%
Mindre end 3 måneder før lejemålet: 80%
Mindre end 1 måned før lejemålets start: 100%

Priser og kampagner

Prislisten på Firbjergsande.dk er den til enhver tid gældende prisliste medmindre andet er skriftligt aftalt mellem udlejere og lejere. Skriftlige aftaler kan enten være i form af mail eller en gensidig underskrevet lejekontrakt. 

Kampagnekoder indløses via hjemmesiden i forbindelse med booking, kampagnekoder kan kun bruges en gang. Den indløste kampagnekode er først gyldig ved en gensidig underskrevet lejekontrakt.